Termeni si Conditii Generale

PRAGA AIRPORT TRANSFERS, sro

Aceștia sunt Termenii și Condițiile PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
cu sediul social la Velvarská 1701/25, Praga 6, Cod poștal: 160 00, Nr. de înregistrare a companiei 27593622 .

Un Client care utilizează serviciile PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, cu sediul social la Velvarská 1701/25, Praga 6, cod poștal: 160 00, ID: 27593622, acceptă în totalitate acești termeni și condiții prin semnarea comenzii sau contractul sau plasarea o comandă online prin intermediul site-ului web. Confirmarea unei comenzi declară consimțământul explicit față de acești termeni și condiții la care se referă comanda sau contractul de livrare. Un Client care nu este de acord cu acești Termeni și Condiții nu are dreptul să încheie niciun contract cu Compania sau să plaseze o comandă prin intermediul site-ului web al Companiei.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, toate serviciile de transport și de mediere a acestor servicii sunt furnizate exclusiv de mașini taxi înmatriculate fără taximetru în conformitate cu Legea nr. contract scris, iar pentru vagoanele cu mai multe locuri cu o capacitate de peste nouă persoane, inclusiv șoferul, ca transport rutier ocazional de persoane.

Acești Termeni și Condiții sunt procesați în conformitate cu prevederile relevante ale Legii nr. 89/2012 Coll. din Codul civil.

Protecția datelor cu caracter personal ale clienților Companiei este implementată în urma modificării Legii nr. 101/2000 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 1. Termeni de bază

1.1 Compania – Compania este transportatorul sau intermediarul transportului PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, cu sediul social la Velvarská 25, Praga 6, cod poștal: 160 00, ID: 27593622, care furnizează sau organizează transport și alte servicii pe baza acestor condiţiile de afaceri pentru Client.

1.2 Clientul – o persoană sau o companie care utilizează serviciile Companiei pe baza unei comenzi sau a unui contract, sub rezerva acestor termeni și condiții de afaceri.

1.3 Termeni și Condiții – condițiile în care Compania își oferă Clientului serviciile de transport sau de intermediere; condiția indispensabilă pentru utilizarea serviciilor Companiei este consimțământul expres al Clientului cu privire la acești termeni.

1.4 Serviciul/Transportul – transportul sau intermediarea efectivă de Transport, servicii de călătorie sau alte servicii pentru Clienți, efectuate sau mediate de Companie.

1.5 Șoferul – Șoferul este un angajat al PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, sau un șofer contractual cu care PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, asigură un serviciu de transport

1.6 Date personale ale Clienților - date personale care, în legătură cu comandarea sau implementarea activităților Companiei pentru Client, sunt comunicate de Clientul Companiei.

 1. Datele private ale clienților și manipularea acestor date

2.1 Compania lucrează în furnizarea Serviciilor sale Clienților cu Date personale ale Clienților pe care Clienții le comunică Companiei în scopul securizării și implementării în mod corespunzător a Serviciului.

2.2. Fiind de acord cu acești termeni și condiții, Clientul acordă Companiei consimțământul expres pentru prelucrarea, manipularea și stocarea Datelor cu Caracter Personal și a altor date furnizate de Client sau de persoana autorizată de către Client.

2.3 Compania este de acord cu prelucrarea Datelor sale Personale și a altor date pe o perioadă nedeterminată de timp, dar numai în scopul implementării serviciilor Companiei comandate de Client (serviciu de pasageri și bagaje).

2.4 Compania nu este autorizată să furnizeze nicio informație personală sau de altă natură comunicată de către Client către terți și va fi supusă obligației de păstrare a secretului comercial.

2.5 Clientul este de acord să utilizeze Datele sale cu Caracter Personal și alte Date numai sub rezerva respectării stricte a condițiilor prevăzute de lege pentru manipularea acestor Date Personale și a altor Date.

2.6 Compania este obligată să prelucreze Datele cu Caracter Personal și alte Date ale Clienților numai în măsura strict necesară și numai în măsura în care Compania are nevoie de astfel de Date pentru a-și desfășura în mod corespunzător activitățile și pentru a-și furniza serviciile Clientului.

2.7 Clientul este de acord că, în cazul în care nu este de acord cu termenii Companiei de utilizare a Datelor sale personale și a altor date, el nu are dreptul de a utiliza serviciile Companiei pentru a le respinge sau a nu le folosi.

2.8 Compania se obligă să furnizeze Date personale și ale altor clienți, atât în formă electronică, cât și pe hârtie. În acest scop, Compania a desemnat o persoană responsabilă care să asigure gestionarea corespunzătoare a informațiilor personale ale Clienților.

2.9 Protecția datelor cu caracter personal și a altor date ale clienților va fi realizată de către Companie în cadrul măsurilor sale interne, legale și administrative, în special, conform propriei directive interne privind protecția și manipularea datelor cu caracter personal ale clienților și va nu utilizați serviciile terților și companiilor pentru a asigura manipularea datelor personale și a altor date ale clienților.

2.10 Dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal și a altor date ale clienților se vor aplica atât Clientului în calitate de persoană fizică, cât și intermediarilor, persoanelor juridice și antreprenorilor care execută comenzi și transferului de date cu caracter personal ale clienților companiei în scopul comenzii acesteia. Servicii.

2.11 Compania este răspunzătoare pentru daunele cauzate Clienților pentru încălcarea obligațiilor lor în manipularea Datelor cu Caracter Personal. Cu toate acestea, condiția pentru a solicita daune-interese de către Client este depunerea unei plângeri în timp util și o plângere de încălcare a obligațiilor de către Companie. Plângerile trebuie fundamentate, cu încălcarea obligațiilor Companiei dovedită în totalitate și necondiționat, iar reclamația trebuie să fie recunoscută de Companie.

 1. Garanția compensației; Răspunderea pentru daune

3.1 Compania este răspunzătoare față de Client pentru orice daune sau inconveniente în cazul în care Compania sau angajatul său ar cauza daune direct sau indirect. În cazul medierii transportului Clientului de către un alt transportator, transportatorul este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de efectuarea transportului, iar Clientul își acceptă serviciul de transport prin urcarea în vehicul.

3.2. Clientul ia în considerare că nu are pretenții de răspundere în aceste evenimente:

 • A existat o întârziere în timpul Transportului, fie inițial la sosirea Clientului, fie în cursul efectiv al transportului, din cauza forței majore. Forța majoră este definită ca o intervenție a unui dezastru natural, a vremii, a condițiilor meteorologice, a unui accident de mașină care nu este cauzat de șoferul Societății sau de un șofer al unui transportator intermediar, aglomerația rutieră cauzată de reparații rutiere sau de alte comunicații, sau întârziere cauzată de guvern sau intervenție administrativă – polițiști etc.
 • A existat o întârziere în Transport din cauza Clientului sau a altei părți care face comandă (agent de turism, hotel, operator de turism etc.), de exemplu prin nesosirea la ora convenită la locul convenit.
 • S-au produs prejudicii proprietatii Clientului sau sanatatii acestuia ca urmare a unui accident de circulatie care nu este cauzat de soferul Companiei sau soferul unui transportator intermediar, ci de un alt sofer, animal sau persoana.
 • S-au produs daune bunurilor Clientului sau sănătății sau vieții acestuia din cauza oricărei manevre pe care șoferul a fost obligat să o întreprindă în timpul transportului pentru a preveni pagube sau consecințe mai mari, precum necesitatea frânării bruște din cauza situației. pe drum, ocoliri abrupte și derapaje, unde, dacă nu se dovedește altfel, o astfel de manevră este considerată necesară, de exemplu, pentru evitarea coliziunii cu un animal, om sau alt vehicul aflat pe șosea etc.
 • S-au produs daune din cauza neglijenței Clientului sau a altei părți care face comandă (de exemplu, uitarea de a pune bagajele în portbagaj sau uitarea de a-l descărca, pierderea obiectelor mici sau a numerarului în timpul transportului etc.).

3.3 În cazul în care a existat un prejudiciu cauzat Clientului datorită unei ridicări la o oră diferită de ora menționată în comandă, Clientul are dreptul la o penalitate contractuală care reprezintă o despăgubire forfetară de până la maximum 2.000 CZK . Prejudiciul cauzat trebuie, totuși, să fie demonstrat și fundamentat de către Client, care trebuie să depună o Reclamație în conformitate cu aceste Condiții.

3.4 Prin utilizarea transportului Companiei sau prin utilizarea serviciilor de mediere a transporturilor, Clientul declară în mod expres că consideră că suma unei amenzi contractuale de până la 2 000 CZK este o despăgubire forfetară pentru prejudiciul cauzat de sau în legătură cu transportul. complet suficient și este de acord cu această sumă. În caz de dezacord, Clientul nu are dreptul de a utiliza serviciile Companiei, iar Compania este obligată să refuze furnizarea acestor servicii.

3.5 În cazul în care Clientul intenționează să pretindă daune care depășesc valoarea penalității contractuale de 2 000 CZK, atunci el/ea este obligat să se asigure în caz de daune. Această obligație de a obține asigurare împotriva daunelor în caz de vătămare, a fost îndeplinită de către Client în baza îmbarcării, iar Clientul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la îndeplinirea acestei obligații.

 1. Stabilirea orei de începere a transportului

4.1 Cu toate acestea, Clientul sau o altă parte care comandă recunoaște în mod expres că sunt obligați să negocieze ora de plecare a Clientului, adică ora de sosire a transportului cu mult timp înainte (de exemplu, înainte de plecare, începerea unui alt zbor, etc.), inclusiv compensarea de cel puțin 30 de minute, pentru a preveni întârzierile transportatorului din motive de forță majoră, trafic neregulat sau complicații rutiere (accidente, ambuteiaje și alte restricții de circulație).

4.2 În cazul în care Clientul sau o altă parte care comandă nu respectă limitele și rezervele de timp menționate mai sus menționate în comandă la stabilirea orei de îmbarcare și, în consecință, li se produc pagube din cauza acesteia, nu are dreptul la despăgubiri pentru astfel de prejudicii. de către Companie.

 1. Metode de comandă

5.1 Oferim toate serviciile pe baza comenzilor din partea Clientului sau a altei părți care face comandă (hotel, agenție de turism, excursionist etc.). Comenzile pot fi plasate online prin intermediul site-ului nostru web, prin e-mail, prin telefon sau prin SMS. Acordul pe baza căruia se realizează furnizarea de servicii către Client ia naștere pe baza confirmării obligatorii a comenzii. Confirmarea obligatorie este o confirmare prin SMS pentru comanda telefonică și prin SMS și confirmarea prin e-mail pentru comenzile create prin intermediul paginii web și prin e-mail. O confirmare de primire a unei comenzi în sistem nu este considerată obligatorie decât dacă este confirmată de către Companie, unde Clientul este, în același timp, informat că serviciile Companiei pot fi utilizate numai în conformitate cu acești Termeni de afaceri.

5.2 O comandă confirmată de Companie (sau o parte a acesteia) este considerată obligatorie pentru ambele părți, cu excepția cazului în care sunt încălcați termenii contractului convenit la momentul confirmării. În special, conținutul comenzii (specificațiile exacte ale transportului și numărul de persoane transportate), prețul transportului, modalitatea de plată, acordul cu condițiile de afaceri – în special cu valoarea maximă a penalității contractuale și limitarea răspunderii Societății pentru daunele cauzate și termenul de realizare.

 1. Optiuni de plata

6.1 În numerar Atunci când plătiți un transfer sau alt serviciu în numerar, șoferul sau reprezentantul Companiei acceptă numai coroane cehe (CZK) și valute care sunt opționale în timpul procesului de rezervare, adică lire sterline (GBP), euro (EUR), SUA dolari (USD) și altele. Plățile în numerar în valută se bazează pe cursul de schimb curent al coroanei cehe din ziua ridicării, determinat de Companie, nu pe cursul curent în ziua rezervării.

6.2 Cu cardul de credit Dacă Clientul plătește online cu un card de debit sau de credit, este posibil să efectueze plăți în următoarele valute – CZK, EUR, GBP și USD. În cazul în care Clientul plătește direct șoferului sau unui reprezentant al Companiei, este posibilă efectuarea unei plăți numai în CZK și numai prin carduri ale căror sigle sunt afișate pe site-ul Companiei. În cazul în care Clientul plătește online în avans, șoferul sau un reprezentant al Companiei este informat despre plată; nu este necesar să tipăriți o chitanță de plată.

6.3 Transfer bancar Plata prin transfer bancar (prin factură) este posibilă numai la cerere sau atunci când Societatea a permis această opțiune de plată exclusiv în cazul Clientului respectiv. Compania poate solicita plata unui avans înainte de executarea comenzii, în caz contrar, are dreptul de a anula comanda. Facturile pot fi emise numai în următoarele valute – CZK, EUR, USD sau GBP. Pentru facturile emise clienților străini la care prețul de transport este mai mic de 5 000 CZK, Compania are dreptul de a percepe o taxă de gestionare de 200 CZK pentru primirea unei plăți străine.

6.4 PayPal Plata prin transfer bancar (prin factură) este posibilă numai la cerere sau atunci când Compania a permis această opțiune de plată exclusiv în cazul anumitor Clienti. Compania poate solicita plata unui avans înainte de executarea comenzii, în caz contrar, are dreptul de a anula comanda. Facturile pot fi emise numai în următoarele valute – CZK, EUR, USD sau GBP. Pentru facturile emise clienților străini la care prețul de transport este mai mic de 5 000 CZK, Compania are dreptul de a percepe o taxă de gestionare de 200 CZK pentru primirea unei plăți străine.

 1. Factura fiscala; Chitanța plății (avans)

Pentru plățile efectuate direct către șofer (cu cardul de credit sau în numerar), șoferul va emite o chitanță în ziua ridicării către Client (de obicei un document fiscal simplificat). Pentru plățile efectuate online prin intermediul site-ului Companiei, Clientului i se va trimite o chitanță pentru serviciul comandat. Factura fiscală finală pentru depunerea online este emisă de Companie la cerere. În cazul în care Clientul plătește o factură (transfer bancar), factura este emisă de Companie iar prețul include TVA. În cazul în care documentul este emis direct de conducătorul auto contractual, documentul fiscal poate include sau nu TVA, în funcție de faptul că șoferul este sau nu plătitor înregistrat de TVA. Toate prețurile afișate sunt finale și includ TVA.

 1. Modalitate de plată pentru călătoria de retur

Dacă o rezervare include o călătorie dus-întors sau un număr mai mare de călătorii, Clientul poate plăti suma totală fie o dată, fie să plătească pentru fiecare călătorie separat. Șoferul va elibera Clientului o chitanță/voucher, în care va preciza suma exactă achitată. Dacă ambele călătorii au fost plătite, Clientul va furniza șoferului o chitanță de retur/voucher la călătoria de întoarcere.

 1. Plăți în avans

Pentru comenzile în care o locație de preluare este în afara Pragai, Compania poate solicita plata unui avans pentru limuzinele selectate (de exemplu Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), călătorii și comenzi pentru grupuri mai mari cu cel puțin 24 de ore înainte. ora de ridicare specificată. În astfel de cazuri, compania Clientului va fi obligată să raporteze depozitul și modalitatea posibilă de plată. Dacă depozitul necesar nu este plătit, Compania are dreptul de a anula comanda fără rambursare.

 1. Modificarea condițiilor de rezervare și anulare

10.1 Transport obișnuit (transferuri) Dacă un Client dorește să-și modifice sau să anuleze rezervarea din orice motiv, el poate face acest lucru prin intermediul site-ului web al Companiei – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , prin e-mail sau prin telefon înainte de plecare – cel puțin cu două ore înainte de ora de ridicare. Dacă Clientul a plătit deja pentru ridicare și a anulat cursa în timpul necesar, Compania îi va returna banii sau serviciul nu va fi facturat. În cazul în care Clientul nu reușește să anuleze serviciul în timp util, avansul plătit în avans sau suma pentru executarea transportului este considerată a fi cuantumul penalității contractuale care compensează Compania cu prejudiciul cauzat prin anularea cu întârziere.

10.2 Transport cu punct de preluare în afara orașului Praga Modificările și anulările transferurilor care au un loc de preluare desemnat în afara Praga sunt supuse unor condiții de anulare diferite. Anulările trebuie făcute cu cel puțin 24 de ore înainte de ora programată de ridicare, în caz contrar, Compania va percepe o taxă de anulare de 100% ca compensație forfetară sub forma unei penalități contractuale plătite de Client. Motivul aplicării unei anulări 100% (penalitate contractuală) este acela de a acoperi toate costurile transportului comandat și neexpediat de la Companie.

10.3 Limuzine Modificările și anularea limuzinelor (cum ar fi Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) sunt supuse unor condiții de anulare diferite față de transferurile normale. Anulările trebuie făcute cu cel puțin 24 de ore înainte de ora programată de ridicare, în caz contrar, Compania va percepe o taxă de anulare de 100%. Motivul pentru aplicarea unei taxe de anulare de 100% este acela de a acoperi toate costurile transportului comandat și nesupravegheat de către Companie. În cazul în care zborul dumneavoastră este întârziat semnificativ (mai mult de 20 de minute), este posibil să nu vă putem oferi serviciul rezervat. În astfel de circumstanțe, încercăm să găsim cea mai bună soluție posibilă și vă vom oferi fie o rambursare completă, fie o opțiune de modificare a rezervării pentru o dată ulterioară, fie un vehicul alternativ. Aceste situații sunt complet excluse din schema noastră de compensare.

10.4 Excursii, tururi și alte servicii Anulările trebuie făcute cu cel puțin două ore înainte de călătoria programată, în caz contrar Compania va percepe o taxă de anulare de 100% (penalitate contractuală, ca compensație forfetară pentru anularea întârziată). Pentru grupuri mai mari sau rezervări în care este necesar un avans, anulările trebuie făcute cu cel puțin 24 de ore înainte de începere, în caz contrar, Compania va percepe o taxă de anulare de 100% ca compensație forfetară sub forma unei penalități contractuale plătite de Client. . Motivul pentru taxa de anulare de 100% este acela de a acoperi toate costurile serviciului deja comandat și necomandat în numele Companiei.

 1. Rambursări

În cazul în care Clientul anulează un serviciu online preplătit și are dreptul la o rambursare, banii vor fi returnați automat pe cardul (sau contul) care a fost utilizat pentru plata comenzii. Perioada implicită de rambursare este de 180 de zile de la data tranzacției. Atunci când Clientul solicită o rambursare după 180 de zile, pot exista taxe suplimentare pentru a acoperi diferite metode de rambursare (de exemplu taxe poștale, transfer bancar sau PayPal). În caz contrar, orice cerere de rambursare trebuie depusă în termen de 30 de zile în scris sau prin e-mail, la adresa sau adresa de e-mail a Companiei. La expirarea acestei perioade, Clientul nu mai are nicio cerere de rambursare (despăgubire).

 1. Despăgubiri, pedeapsa contractuală maximă

Reclamațiile pentru daune trebuie depuse în termen de 30 de zile în scris sau prin e-mail, la adresa sau adresa de e-mail a Companiei. La expirarea acestei perioade, Clientul nu mai are dreptul de a solicita despăgubiri sau orice pretenție aferentă pentru daune, cu privire la aplicarea penalității contractuale. Cu toate acestea, orice reclamație a Clientului va fi investigată în mod corespunzător. Despăgubirea pentru daune/incomoditate este limitată la o sumă maximă egală cu prețul de transport per rezervare, dar care nu depășește 2 000 CZK – o penalitate contractuală maximă. Daunele sunt total scutite în cazurile în care, din motive logistice, un vagon de înlocuire de același tip sau același vagon este prevăzut în altă culoare și în situația în care paguba apare din cauza unor evenimente pe care prestatorul de servicii nu le poate influența, cum ar fi dezastrele naturale. Cererile pentru daune în cazul în care zborul dumneavoastră este întârziat semnificativ (mai mult de 20 de minute) sunt de asemenea excluse complet din schema noastră de compensare.

 1. Reclamații și Aplicarea Penalității Contractuale

13.1 În cazul oricăror probleme, Clientul trebuie să urmeze această procedură de tratare a reclamațiilor. Dacă un Client dorește să pretindă daune, el trebuie să informeze imediat Compania despre problemă. În cazul în care Clientul nu își găsește șoferul sau are orice altă problemă cu un anumit serviciu comandat, el contactează imediat Compania prin telefon. În cazul în care problema nu este rezolvată imediat sau în măsura în care este necesar, Clientul va comunica acest fapt Companiei prin e-mail sau în scris și va oferi detalii despre reclamație. Plângerea va fi apoi investigată cât mai curând posibil, de obicei în câteva zile.

13.2 Toate contactele necesare cu privire la Companie în scopul depunerii unei reclamații sau revendicarii unei penalități/despăgubiri contractuale vor fi găsite de către Client în comandă sau contractul de transport, sau aceste contacte vor fi găsite într-un loc vizibil al mașinii, sau contactul va fi asigurat de soferul respectiv al autoturismului in care este transportat Clientul.

13.3 În cazul unei încălcări a obligațiilor Companiei în ceea ce privește manipularea și stocarea sau utilizarea Datelor sale cu caracter personal, Clientul are dreptul la o plângere împotriva comportamentului Companiei în această problemă. Reclamația va fi trimisă de către Client la adresa sau adresa de e-mail a Companiei, care va examina reclamația Clientului, va investiga și va lua măsurile necesare atât în privința reclamantului, cât și în ceea ce privește alți Clienți.

 1. Obligatiile Clientului

14.1 Clientul este obligat să se comporte în timpul transportului în conformitate cu instrucțiunile șoferului și în special să respecte regulile de siguranță ale transportului valabil. Clientul recunoaște că a fost informat cu privire la toate circumstanțele, inclusiv reglementările de siguranță, înainte de transport. De asemenea, Clientul se obliga sa nu deterioreze in niciun fel transportatorul si autovehiculul de transport, sa-i pastreze curatenia, sa nu deterioreze bunurile celorlalte persoane transportate si sa nu cauzeze in niciun fel probleme in timpul transportului. În cazul încălcării acestor obligații, Clientul este conștient de răspunderea pentru prejudiciul cauzat de Companie sau de Transportatorul comandat sau de terți prin acțiunile acestora.

14.2 Clientul este, de asemenea, obligat să se îmbarce în vehicul la ora convenită a sosirii, cu excepția cazului în care află că nu poate să se îmbarce pe acesta dintr-un motiv întemeiat (enusat mai sus).

 1. Valabilitatea acestor Termeni și Condiții

Acești Termeni și Condiții sunt valabili pe o perioadă nedeterminată începând cu 30 septembrie 2017. În cazul unor modificări ale acestor Termeni și Condiții, care sunt rezervate de către Companie, Clientul este considerat a fi legat de Termenii și Condițiile în versiunea valabilă la momentul semnării contractului sau a fost trimisă sau plasată comanda valabilă. .